Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK
Sdužení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,
předsedkyně Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001.

Cílem sdružení je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro takto postižené děti a jejich rodiny.

Záblesk